D.O. Oli de Mallorca
   D.O. Oli de Mallorca D.O. Oli de Mallorca     D.O. Oli de Mallorca     D.O. Oli de Mallorca
EN | FR | DE | ES | CA
22 February, 2022

Bases del concurs “CELEBRA EL DIA DE LES ILLES BALEARS AMB EL NOSTRE PRODUCTE DE QUALITAT”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

CONCURS A INSTAGRAM DE PRODUCTES DE QUALITAT- BASES

 

“CELEBRA EL DIA DE LES ILLES BALEARS AMB EL NOSTRE PRODUCTE DE QUALITAT” CONCURS A INSTAGRAM-BASES LEGALS

¿T’agradaria celebrar el Dia de les Illes Balears amb els productes de Qualitat de les Illes Balears? A continuació trobaràs les bases per a participar en el concurs en el que es sortegen lots d’aquests productes.

1.- Companyies organitzadores del concurs a instagram

Les 7 entitats Consell Regulador (CR);

1.- Consejo Regulador de Sobrasada de Mallorca amb domicili social a C/ Cuba, 2, 07006 Palma i amb C.I.F. Q5750005J

2.-CR Denominación de Origen Binissalem amb domicili social a C/ Celler del Rei, 9 1º 07350 Binissalem i amb C.I.F. Q5755005E

3.-Consejo Regulador Denominación de Origen Queso Mahón-Menorca amb domicili social a Carretera d’es Grau, km. 0,5. 07700 Mahón i amb C.I.F. Q0721003B

4.- CR Denominación de Pla i Llevant amb domicili social a C/ Canonge Barceló, 2 07200 Felanitx i amb C.I.F. V07962442

5.- Consejo Regulador Indicación Geográfica Protegida Mallorca amb domicili social a C/ Canonge Barceló, 2 07200 Felanitx i amb C.I.F. Q0700718J

6.- CR de la Denominación de Origen Oli de Mallorca amb domicili social a C/Babieca, 2 07198 Palma i amb C.I.F Q0700451H

7.- Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Ametlla de Mallorca amb domicili social a C/ Guillem Bujosa Rosselló 1 A , 1º 2ª 07320 Santa Maria del Camí i amb C.I.F Q-0700705-G

Organitzen el CONCURS denominat “Celebra el Dia de les Illes Balears amb el nostre producte de qualitat” a Instagram

 2.- Desvinculació respecte a Instagram

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i de Facebook i és conscient de que està proporcionant la seva informació a les empreses enumerades en el punto 1 i no a Instagram. La informació que proporcioni s’utilitza per a gestionar la participació dels concursants, per a comunicar-los el premi i fer-los l’enviament del mateix.

3.- Objecte i mecànica del concurs a instagram

El concurs consisteix en la distribució d’un total de 14 lots mitjançant 7 sortejos independents (un per cada empresa) de 2 lots, contenint cada un;

– Una botella d’oli Verge Extra DOP Oli de Mallorca de 250ml

– Una peça de sobrassada de Porc Negre de la IGP Sobrasada de Mallorca i un llibre receptari SOBRASADA DE MALLORCA.

-1 botella de vi genèric DOP Binissalem de 750 ml

-3 cunyes de formatge genèric DOP Mahón-Menorca de diferent maduració, amb un pes total aprox. d’1 kg i un llibre receptari

– 1 botella de vi amb segell de Qualitat Vi de la Terra Mallorca de 750 ml

– Una botella de vi amb segell de Qualitat DOP Pla i Llevant de 750 ml

– 1 bossa de 125 grams d’ametlla IGP Ametlla de Mallorca crua repelada i 1 bossa de 125 grams d’ametlla IGP Ametlla de Mallorca torrada

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LOT DE PRODUCTES DE QUALITAT DE LES ILLES BALEARS

Per a accedir al sorteig de la D.O Oli de Mallorca (2 lots), els participants en el concurs a instagram han de:

  1. Seguir el compte  @olidemallorca d’ Instagram
  2. Donar a ‘M’AGRADA” a la publicació del sorteig  i comentar mencionant a 2 amics.
  3. Es pot participar tantes vegades com es desitgi, sempre que els amics mencionats siguin diferents i de perfils existents i actius.
  4. Augmenta les possibilitats de guanyar concursant en els comptes de la resta d’ entitats organitzadores @sobrasadademallorca @igp_ametlla @vterramallorca @plaillevantmallorca @dobinissalem @quesomahonmenorca

Entre tots els comentaris que compleixin amb els requisits es sortejaran 2 lots que s’enviaran als guanyadors. Els guanyadors han de residir dins Espanya.

S’eliminaran les participacions inadequades o comentaris no relacionats amb el concurs.

La participació en el Concurs suposa la cessió i autorització expressa de tots els drets de propietat intel·lectual i d’imatge sobre les participacions, de forma que el participant cedeix a l’empresa els drets d’explotació de naturalesa intel·lectual, industrial i/o d’imatge que poguessin correspondre-li o derivar de les participacions enviades per a participar en el Concurs.

4.- Duració i Àmbit del Concurs a Instagram

L’activitat es desenvoluparà a la zona geogràfica nacional (Espanya).

L’inici del concurs serà el 22 de febrer.

La data de finalització del concurs serà l’1 de març (fins a les 23:59h).

5.-Requisits per a participar en el concurs a instagram

Podran participar en la Promoció:

–  Totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència al territori espanyol que siguin seguidors de la pàgina oficial d’Instagram d’una o de totes les empreses organitzadores, essent imprescindible ser seguidor d’aquella en la que s’opta al concurs i que contin amb un perfil d’usuari real a Instagram.

No podran participar:

  • Perfils falsos o fraudulents
  • Empleats de les empreses citades en el punt 1 o empleats d’empreses elaboradores associades

6.- Selecció del guanyadors/ guanyadores, suplents, comunicació i entrega del concurs a instagram

Es triaran els guanyadors/es a l’atzar mitjançant l’eina app-sorteos.com/es

Es comunicarà el nom del guanyador/a a través de Stories d’Instagram de les companyies organitzadores una vegada finalitzada la promoció. El guanyador/a haurà de contactar, ell mateix, amb el CRDO Oli de Mallorca a través de missatge privat al seu compte d’Instagram. El guanyador/a té un termini de 15 dies per a posar-se en contacte.

Les companyies organitzadores enviaran directament el lot al guanyador/a, gràcies a les dades que el guanyador/a haurà proporcionat per correu electrònic a CRDO Oli de Mallorca.

El lot s’enviarà per missatgeria al domicilio indicat per cada guanyador, essent el cost de l’enviament a càrrec de les companyies organitzadores.

7.- Premis 

Es sortejaran 2 lots contenint cada un els productes especificats en el punt 3.

8.- Reserves i limitacions

S’entendrà, a títol enunciatiu, però no limitatiu, que es produeix frau quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents a Instagram i Facebook; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs, així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

Les companyies organitzadores queden eximides de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedeixi la seva identificació.

Igualment, no es responsabilitzen de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar l’enviament dels premis.

Les empreses organitzadores es reserven el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible d’esser considerat manipulació o falsificació del concurs.

Les entitats organitzadores exclouen qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els que es participa a la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris hagueren pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de modo exclusiu, a los fallides en l’accés a les distintes pàgines i enviament de respostes de participació a través d’Internet.

Les companyies organitzadores es reserven el dret a efectuar canvis que redundin en el bon fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en que recullen les presents bases.

Les entitats organitzadores es reserven el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Així mateix, les companyies organitzadores quedaran exemptes de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

Les companyies organitzadores queden excloses de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin  deure’s de la falsificació del concurs per part de pàgines o perfils sense relació amb les empreses organitzadores.

9.- Protecció de dades

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, essent l’empresa CRDO Oli de Mallorca, titular i responsable d’aquest fitxer, amb domicili social a C/ Babieca, 2 07198 Palma. Mallorca, la finalitat de la qual serà la gestió del present sorteig (i enviament dels premis i d’informació comercial que pogués esser del seu interès)

Les companyies organitzadores garanteixen el compliment íntegre de RGPD UE 679/2016 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre, (LOPDPGDD) de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament de les dades personals recollides en el present CONCURS, en especial pel que es refereix a l’atenció de l’exercici dels drets d’informació, accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.

10.- Acceptació de les bases

La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, pel que la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i com a conseqüència d’això, les companyies organitzadores quedaran alliberades del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.