D.O. Oli de Mallorca
   D.O. Oli de Mallorca D.O. Oli de Mallorca     D.O. Oli de Mallorca     D.O. Oli de Mallorca
EN | FR | DE | ES | CA
6 November, 2019

Proclamació dels vocals electes de la DO Oli de Mallorca

do_oli_mallorca_logo_cmyk

La Junta Electoral de la DOP Oli de Mallorca ha proclamat de forma definitiva les candidatures al cens A Registre de plantacions d’oliverar, al cens B Registre de Tafones i al cens C Registre d’envasadors-comercialitzadors, i ates que només s’han presentat un numero de candidatures igual al nombre de vocals a elegir, i segons disposa l’article 17 del Decret 139/2002 de 22 de novembre, pel qual es regula el procés electoral per a la elecció dels membres dels Consells reguladors de les denominacions de qualitat, aquests seran proclamats vocals electes per la JED sense necessitat de que continuï el procés electoral per al cens o subcens, procedint a la seva proclamació directa com a vocals electes provisionals en representació del cens de la DOP Oli de Mallorca.

Així, es procedeix a suspendre la jornada de votació i la resta de tràmits del procés electoral fins a la proclamació definitiva dels vocals electes i es proclamen com a vocals electes provisionals del CRDO Oli de Mallorca:

Cens A – Plantacions d’Oliverar

  • Bartolomé Arbona Sastre – Suplent Pere Joan Suau i Oliver
  • Miquel Arbona Carreras
  • Inversiones Kipe representada per Jaime Riera Planas
  • Miquel Gual – Suplent Ramon Deyà Mayol

Cens B – Tafones

  • S’Oliera de Son Catiu representada per Esperança Fiol Mas
  • Agrícola Aubocasser representada per Tiffany Blackman

Cens C – Envasadores-comercialitzadores

  • Corporació Rosselló Castell SA representada per José Alcaide Porcel
  • Explotadora Agro-Alcúdia SA representada per Sebastià Solivellas Salva

Resolució 30 d’octubre de 2019 completa