D.O. Oli de Mallorca
   D.O. Oli de Mallorca D.O. Oli de Mallorca     D.O. Oli de Mallorca     D.O. Oli de Mallorca
EN | FR | DE | ES | CA
29 April, 2020

Els aliments de les Illes Balears en temps de Coronavirus

Oli de Mallorca

Volem iniciar aquestes reflexions expressant la nostra solidaritat amb tots els que han patit i pateixen els efectes de la pandèmia, i en especial, el nostre condol als que han perdut persones estimades. Esperem que la resposta que la Humanitat sencera està donant al problema, amb el fonament de la ciència i la col·laboració, permeti superar el problema en els terminis més breus possibles.

Des de fa anys, diversos sectors d’aliments de les Illes Balears han adoptat el camí de la diferenciació geogràfica i els reconeixements europeus (Denominació d’Origen Protegida, Indicació Geogràfica Protegida), per garantir la seva qualitat davant els consumidors i fer-se un lloc en el mercat, que en definitiva determina la viabilitat de la producció. Aquesta fórmula, que suposa un esforç a llarg termini de tots els que intervenen en la cadena de producció i transformació, ha tengut la seva recompensa, tot i el cost econòmic que suposa.

Però avui, ens trobam amb una disminució general de vendes de tots els productes,  que pot arribar a ser del 40 al 70% segons les empreses (i en algun sector del 90%!), disminució molt preocupant per a la viabilitat futura de moltes de les marques, i de l’activitat agrària que les sustenta. Compartim la preocupació davant la crisi econòmica que patirem a les Balears, i sense menys tenir cap altre sector ni col·lectiu, consideram important que es tingui especialment en compte la situació dels vins, l’oli, el formatge, les olives i la sobrassada. Representam a moltes desenes d’empreses i centenars d’agricultors del sector primari que  s’han vist fins ara com els més dinàmics i ben situats en el panorama agrari de les Balears. Paradoxalment, poden ser ara els més perjudicats, per dos motius: la seva dependència de les exportacions, i la seva bona penetració en el món de la restauració i l’hoteleria.

Els presidents de les entitats que agrupen aquests sectors coincidim en la necessitat de col·laborar entre nosaltres, no sols en aquest moment de dificultats i angúnies, sinó a llarg termini, per assegurar la viabilitat de la producció local d’aliments de la màxima qualitat, i millorar la situació de l’agricultura de les nostres illes, per una economia més equilibrada i sostenible.

Tots els productors tenen l’objectiu de veure reconegut el seu esforç, i el reconeixement més valuós és el més pròxim. Els aliments de qualitat són un patrimoni de la societat dins la qual són produïts, i avui més que mai, és aquesta societat que els ha d’aprofitar i gaudir: els aliments de qualitat de les Illes Balears tenen la vocació d’alimentar els illencs i són un motiu de legítim orgull comunitari. Per tant, quan vivim una situació que pot arribar a ser crítica, demanam la contribució dels consumidors de les Balears optant en les seves compres els productes locals.

Hem d’agrair el manifest interès institucional que ha començat a materialitzar-se amb algunes compres públiques, que haurien d’ampliar el seu ventall; i ens posam a disposició del Govern, Consells i Ajuntaments en les col·laboracions que puguin ser del cas. El formatge de DO Maò-Menorca, la  Sobrassada de Mallorca, les DOP Oliva  i Oli de Mallorca així com els vins  de les DO Binissalem,  Pla i Llevant i Vi de la Terra de Mallorca volen contribuir a recuperar el benestar individual i l’activitat econòmica tant prest com la situació sanitària ho faci possible.

 

 

Antoni Bennasar (President de la D.O. Pla i Llevant i I.G.P Vi de la Terra de Mallorca)

Joan Mayol (President de la D.O. Oli de Mallorca)

Andreu Palou (President de la I.G.P. Sobrassada de Mallorca)

Josep L. Roses (President de la D.O. Binissalem)

Bosco  Triay (President de la D.O. Formatge  Mahón-Menorca)

Miquel Arbona (President de la D.O. P Oliva de Mallorca)